Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №28

Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar  №28
Активный Компонент
Omeprazol
Области Использования
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita