Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14

Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14
Активный Компонент
Omeprazol
Области Использования
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita