Cо-Irbesan 300mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Cо-Irbesan 300mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Faol İngredient
Irbesartan, Gidroxlorotiazid
Foydalanish Sohalari
Antigipertenziv Vosita